Social login voor leden:

Medische controle

Om te kunnen vliegen dien je als piloot te voldoen aan bepaalde medische eisen. In tegenstelling tot bepaalde vooroordelen, hoef je als privaat piloot helemaal geen "atleet" te zijn en niet te beschikken over "perfecte ogen", een bril is bijvoorbeeld toegelaten. Vanzelfsprekend zijn er medische minima, maar de meeste personen voldoen hieraan. Het is eerder uitzonderlijk dat een kandidaat-piloot wordt uitgesloten omwille van medische redenen. Wil je leren vliegen bij de Noordzee Vliegclub en heb je twijfels over uw medische geschiktheid, dan is het aan te raden om vooraf een medische controle te laten uitvoeren.

Daarnaast, elke piloot zal afhankelijk van haar of zijn leeftijd periodiek een medisch onderzoek moeten ondergaan.

Samengevat:

- Peronen jonger dan 40 jaar dienen om de 5 jaar een onderzoek te ondergaan.
- Personen tussen de 40 en 49 jaar dienen om de 2 jaar een onderzoek te ondergaan.
- Personen vanaf 50 jaar dienen jaarlijks een onderzoek te ondergaan.

Elke plotse en ernstige wijziging in de gezondheidstoestand van een piloot (bvb een operatie, een ernstige ziekte of het nemen van bepaalde medicatie) zal de medische geschiktheid opschorten. Een onderzoek alvorens opnieuw te vliegen zal dan noodzakelijk zijn. Bij twijfel, neem je steeds contact op met uw arts gespecialiseerd in luchtvaartgeneeskunde.

Voor uw medische controle kan u contact opnemen met:

Dr. Peter Casteleyn
Kanunnik Duboisplein 4 8020 Oostkamp
Tel: 050 36 36 46
Gsm: 0478 07 07 50
peter.casteleyn@gmail.com

Of met een andere arts opgenomen in de lijst van het DGLV.
Meer informatie kan u terugvinden op de website van de vereniging van Belgische luchtvaartgeneesheren (Amabel).

 

 

Noordzee Vliegclub - Nieuwpoortsesteenweg 947 8400 Oostende - Tel 059 30 04 79 - info@nzvc.be - 

 - Copyright 2020