Social login voor leden:

Beginjaren

De Noordzee Vliegclub werd gesticht op 21 oktober 1970. Drijvende kracht was René Debruyne van Auto-parts die al een tijdje met de idee speelde om een eigen vliegclub op te richten. René had ook enkele jaren bij de Belgische Luchtmacht gediend als ‘Crew Chief’ en zijn twee broers werden allebei piloot bij de Luchmacht. Uiteindelijk waren het professor George Ryckewaert en Roger Houvenaghel die René konden overtuigen dat Oostende een eigen vliegclub moest hebben. En zo geschiedde.

Het eerste bestuur bestond uit Jan Van Coillie (voorzitter), Roger Dewilde, Herwig Vermeire, Roger Verhelst en René Debruyne. De eerste jaren moesten er vooral leden bijkomen en lag de focus ook op het verkopen van luchtdopen. Het was toen alle hens aan dek tijdens de weekends vanuit bureautje 49 (lokaal in het luchthavengebouw dat door de Noordzee Vliegclub werd gehuurd). Ook de Vlaanderenstraat-stunt staat in die beginperiode op vele netvliezen gebrand. Met een delegatie van drie vliegtuigen, waaronder de OO-NZV (Cessna van de Noordzee Vliegclub) en de OO-MON (SV4 van Gerrit Tyteca) werd te voet langs de Nieuwpoortsesteenweg naar het centrum van Oostende gewandeld (en gereden) om er publiciteit te maken.

Vliegschool

De beste methode om nieuwe leden aan te trekken, is het verzorgen van opleidingen in eigen huis. Al vroeg werd er daarom beslist om een vliegschool te integreren in de vliegclub en de opleiding tot privaat piloot aan te bieden. Majoor Vlieger Lucien Carpels, commandant van het 40e smaldeel in Koksijde, werd toen binnengehaald in de club om er hoofdinstructeur te worden. Hij stampte de opleidingen uit de grond. Enkele jaren later kwamen ook Jos de Kinder en Kapitein-commandant Vlieger Frank Phlippo meehelpen als lesgevers. De vliegschool is tot op vandaag een van de belangrijkste pijlers van onze vliegclub en wordt momenteel geleid door Ludo Tanghe (gewezen kapitein-commandant vlieger bij het 40e smaldeel). Hij wordt hierin, als Head of Training, bijgestaan door heel wat professionele grondinstructeurs (TKI’s) en 4 vlieginstructeurs (FI’s).

Noordzee Luchtvaartshows

De ambities binnen de club waren groot. René Debruyne woonde met zijn gezin vaak (militaire) luchtvaartshows bij en op een gegeven moment begon het te kriebelen. Hij wou dit ook wel proberen in Oostende en op die manier onder andere fondsen werven voor de Noordzee Vliegclub. Met de steun van de luchthaven kwam dit van de grond en het was het begin van 6 prachtige Noordzee Luchtvaartshows in 1975, 1977, 1979, 1981, 1983 en 1985. De voorbereidingen en de organisatie van deze evenementen waren immens. Zowat alle vliegtuigen van de Belgische Luchtmacht en de Royal Air Force (Harrier, Buccaneer, Jaguar) kwamen naar Oostende.

Een warme vliegclub

Bureautje 49 was goed voor de opstart en voor de sales, maar een vliegclub is ook een vereniging met een sociaal karakter waar de leden na een vlucht nog wat willen napraten met een natje en een droogje. Bureau 49 was dus al snel te klein om die taak te vervullen. De Noordzee Vliegclub kreeg haar eerste officiële clubhuis in een bijgebouw van de oude controletoren, ook wel de barak genaamd. In de jaren ’90 kreeg de Noordzee Vliegclub dan de aanpalende, oude controletoren toegewezen, een gebouw met heel wat charme en sfeer. In de barak en de controletoren kon de vliegclub zich echt ontpoppen tot een warme, gezellige club waar heel wat ambiance werd gemaakt. Sfeer wordt hoofdzakelijk gemaakt door mensen. In de loop van de geschiedenis van de club hebben er zich verschillende instanties beziggehouden met het creëren van een warm verenigingsleven. In de jaren ’80 was er de evenementencommissie, in de tweede helft van de jaren 2000 was er het feestcomité en recent, beging 2020, zag het Event Team het levenslicht.

Eeuwwisseling

Na de eeuwwisseling komt er stilletjes aan een tendens om te vernieuwen. Zowel de vloot als het clubhuis ondergaan een metamorfose om de 21ste eeuw tegemoet te treden. De vernieuwing van de vloot begint in 2004 met de aankoop van een Robin DR-400. In 2016 kan de vliegclub eindelijk een splinternieuw clubhuis in gebruik nemen met heel wat moderne faciliteiten en opportuniteiten. Tijdens een korte overgangsperiode van twee jaar werd een grote caravan gebruikt als clubhuis. De vernieuwing van de vloot staat ook niet stil. Eveneens in 2016 werd een Cessna 172 met Glass Cockpit aangekocht en in 2019 en 2020 werden twee Sonaca’s 200 geleverd om de oude Cessna’s 150 af te lossen na jaren van trouwe dienst als opleidingstoestel.

North Sea Formation Team

Midden jaren 2000 heeft de Noordzee Vliegclub ook even een formatieteam gekend. De broers Sebastien en Frederick Abeloos en Manuel Van Parys waren de drijvende krachten. De club beschikte toen nog over 2 Pipers PA-28 wat ideaal was. Occasioneel (opendeurdagen) bezorgden ze het publiek een mooie show met hun kunnen en het was ook mooie PR voor de club. Omwille van diverse redenen (privé, werk,…) werd het team ontbonden. Vandaag heeft de club met de Sonaca 200 opnieuw twee moderne toestellen die hiertoe opportuniteiten bieden. De ideeën zijn momenteel aan het rijpen.

50 jaar

2020 had een jaar moeten worden van grote feestelijkheden, want de vliegclub blaast maar liefst 50 kaarsjes uit! Helaas gooit de coronapandemie roet in het eten en heeft dit virus een ongeziene impact op gezondheid, economie en samenleven. Toch staat de club niet stil en wordt er stevig doorgewerkt. Er werd een speciale editie van ons ledenmagazine Approach ontworpen ter gelegenheid van 50 jaar Noordzee Vliegclub en er staan nog heel wat projecten in de stijger voor de toekomst.

Noordzee Vliegclub - Nieuwpoortsesteenweg 947 8400 Oostende - Tel 059 30 04 79 - info@nzvc.be - 

 - Copyright 2020